Elektronika

Electronics

2021L

Kod przedmiotu47S1O-ELEKTRON
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającematematyka, fizyka, elektrotechnika
Wymagania wstępneumiejętność różniczkowania i całkowania, znajomość podstaw obwodów elektrycznych, obsługa komputera
Opis ćwiczeń
Opis wykładówMateriału półprzewodnikowe, złącze p-n, diody, układy na diodach, zasilacze jedno i dwupołówkowe, tranzystory bipolarne, charakterystyki tranzystorów bipolarnych, wzmocnienie prądowe i napięciowe, układy stabilizacji punktu pracy, układ wzmacniacza m.cz. OE, OC, OB, , układy zastępcze tranzystorów, rezystancja wejściowa i wyjściowa wzmacniaczy dla prądu stałego i zmiennego, ujemne sprzężenie zwrotne, ograniczenia pracy wzmacniacza w zakresie w.cz., metody pomiaru wzmocnienia, pasmo wzmacniacza, wzmacniacze mocy, radiatory - metody obliczania, tranzystor unipolarny, , charakterystyki tranzystorów unipolarnych, stabilizacja punktu pracy tranzystora unipolarnego, układy wzmacniaczy OS, OG, OD w zakresie m.cz, układy zastępcze tranzystorów unipolarnych, rezystancja wejściowa i wyjściowa wzmacniaczy na tranzystorach unipolarnych, dioda polowa, wzmacniacz operacyjny idealny, wzmacniacz operacyjny - odwracający , nieodwracający, regulacja wzmocnienia, pasmo wzmacniacza operacyjnego, sterowanie cyfrowe wzmacniaczy operacyjnych, wzmacniacz różnicowy, wtórnik napięciowy, wzmacniacz różniczkujący i całkujący i wpływ częstotliwości na wzmocnienie, wzmacniacz podwójnie całkujący, układ napięcia odniesienia, źródło prądowe,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:ĆWICZENIA:Zasilanie układów elektronicznych. Budowa zasilacza: transformator, prostownik, filtracja, stabilizacja. Generacja sygnałów elektrycznych. Multiwibrator jako generator sygnału prostokątnego. Identyfikacja elementów elektronicznych. Budowa układów prototypowych na płytkach stykowych. Wzmacniacze operacyjne i ich podstawowe parametry. Idealny wzmacniacz operacyjny. Podstawowe układy z wzmacniaczem operacyjnym: wzmacniacz odwracający i nieodwracajacy fazy, wtórnik napięciowy, układ całkujący i różniczkujący, filtry aktywne. Pojęcia pasma przepustowego i zjawiska przesterowania. Metody komputerowej symulacji układów,ĆWICZENIA AUDYTORYJNE:ĆWICZENIA:Zasilanie układów elektronicznych. Budowa zasilacza: transformator, prostownik, filtracja, stabilizacja. Generacja sygnałów elektrycznych. Multiwibrator jako generator sygnału prostokątnego. Identyfikacja elementów elektronicznych. Budowa układów prototypowych na płytkach stykowych. Wzmacniacze operacyjne i ich podstawowe parametry. Idealny wzmacniacz operacyjny. Podstawowe układy z wzmacniaczem operacyjnym: wzmacniacz odwracający i nieodwracajacy fazy, wtórnik napięciowy, układ całkujący i różniczkujący, filtry aktywne. Pojęcia pasma przepustowego i zjawiska przesterowania. Metody komputerowej symulacji układów
Cel kształceniaZdobycie podstaw wiedzy o działaniu i projektowaniu urządzeń elektronicznych
Literatura podstawowa1) Z. Nosal, J. Baranowski, Z. Nosal, J. Baranowski, Układy elektroniczne cz. I Układy analogowe liniowe, , t. 1, WNT, 2003, s. 467; 2) J. Baranowski G. Czajkowski, Układy elektroniczne cz. II Układy analogowe nieliniowe i impulsowe,, WNT, 2004, s. 466 3) A. Filipkowski, Układy elektroniczne analogowe i cyfrowe, t. 1, WNT, 2002, s. 608
Literatura uzupełniająca1) Z. Kulka M. Nadachowski, wyd. WNT, Wzmacniacze operacyjne i ich zastosowanie cz.II ,, 1982r., tom 1, 258s. 2) W. Golde L. Śliwa, wyd. WNT, Wzmacniacze operacyjne i ich zastosowanie cz.I Podstawy teoretyczne, 1982r., tom 1, 435s. 3) P. Górecki, wyd. BTC, Wzmacniacze operacyjne,, 2004r., tom 1, 250s.
Uwagi