Grafika inżynierska

Graphics in engineering

2021Z

Kod przedmiotu47S1O-GRAFIINZ
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówOmówienie zagadnień dotyczących zadawanych rysunków technicznych z uwzględnianiem uwarunkowań technologicznych.,ĆWICZENIA:Wykonanie zadanych rysunków technicznych.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Dobrzański T., Rysunek techniczny maszynowy, WNT, 2019 2) Filipowicz K., Kuczaj M., Kowal A., Rysunek techniczny, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi