Inżynieria wytwarzania i CAM

Production engineering and cam

2022Z

Kod przedmiotu47S1O-IWICAM
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówlasyfikacja technologii metalurgicznych i odlewniczych, metalurgii proszków oraz spawalniczych, lutowania i modyfikacji warstw powierzchniowych z użyciem technologii stosowanych w inżynierii powierzchni. Istota obróbki plastycznej na zimno i gorąco. Charakterystyka wytwarzania i przetwarzania materiałów konstrukcyjnych z użyciem technologii przyrostowych. Rozwinięcie umiejętności projektowania procesów technologicznych na obrabiarkach CNC przy wspomaganiu komputerowym CAM. Procesy technologiczne kształtowania struktury inżynierskich stopów metali (metalurgia i odlewanie stali, żeliwa i metali nieżelaznych). Obróbka plastyczna i jej wpływ na strukturę materiałów. Metalurgia proszków (formowanie i spiekanie). Termiczne spajanie metali (spawanie, zgrzewanie i lutowanie). Technologie wytwarzania warstw powierzchniowych i napoin. Procesy technologiczne obróbki skrawaniem - obrabiarki i narzędzia. Komputerowe wspomaganie projektowania procesów technologicznych (CAM). Podstawy organizacji produkcji. Metoda projektowania współbieżnego. Obróbka ubytkowa części maszyn i urządzeń z użyciem obrabiarek CNC (toczenie i frezowanie).,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Ćwiczenia obejmują zagadnienia związane z bezwiórowymi i wiórowymi metodami wytwarzania. Studenci zapoznają się z wytwarzaniem odlewów, wytłoczek i elementów obrabianych metodą skrawania. Podczas ćwiczeń z odlewnictwa studenci wykonują pomiary właściwości technologicznych mas formierskich i ciekłego metalu, a także sporządzają formy i dokonują próbne odlewy w formach piaskowych i specjalnych. W zakresie obróbki plastycznej studenci oceniają podatności wybranych metali na odkształcenie plastyczne. Zapoznają się z technologiami wykrawania i kształtowania wytłoczek na zimno jak również z technologią wyciskania profili. Poznają metody cięcia termicznego, spawania i lutowania. Poznają przyczyny powstawania wad złączy spawanych. W zakresie obróbki skrawaniem studenci poznają metody obróbki, narzędzia i obrabiarki do wiórowego kształtowania części maszyn. Charakterystyka podstawowych metod obróbki skrawaniem. Podstawy programowania dialogowego obrabiarek CNC na przykładzie frezarki. Podstawy projektowania operacji technologicznych na obrabiarki CNC w programie GTJ2010.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi