Komputerowe wspomaganie projektowania układów mechatronicznych

Computer-Aided Design of Mechatronic Systems

2022L

Kod przedmiotu47S1O-KWP
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia komputerowe
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi