Matematyka I

Mathematics I

2021Z

Kod przedmiotu47S1O-MATEM1
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówiczby zespolone. Macierze. Wyznaczniki. Układy równań liniowych. Geometria analityczna na płaszczyźnie i w przestrzeni. Ciągi liczbowe. Pojęcie granicy.,ĆWICZENIA:Na ćwiczeniach rozwiązywane są zadania wyjaśniające oraz uzupełniające treść wykładów.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi