Matematyka II

Mathematics II

2021L

Kod przedmiotu47S1O-MATEM2
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówiągi i szeregi liczbowe. Granica ciągów i funkcji. Rachunek różniczkowy i całkowy funkcji jednej zmiennej. Rachunek różniczkowy i całkowy funkcji wielu zmiennych. Równania różniczkowe zwyczajne.,ĆWICZENIA:Na ćwiczeniach rozwiązywane są zadania wyjaśniające oraz uzupełniające treść wykładów.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi