Mechanika płynów

Fluid mechanics

2022L

Kod przedmiotu47S1O-MECHP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPodstawowe pojęcia z zakresu mechaniki płynów. Statyka płynów (prawo Eulera, prawo Pascala, Prawo Archimedesa, parcie hydrostatyczne). Dynamika płynów idealnych i rzeczywistych (równanie Bernoulliego, równanie ciągłości, wypływ cieczy przez małe i duże otwory, straty hydrauliczne, zjawiska nieustalone).,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:ĆWICZENIA:Ćwiczenia laboratoryjne: metody pomiarów natężenia przepływu, prędkości przepływu, ciśnienia, rozkład prędkości przepływu w przewodzie, powierzchnia ekwipotencjalna, napór hydrodynamiczny na ściany nieruchome, straty hydrauliczne w instalacjach, liczba Reynold'sa, połączenia wentylatorów, instalacje hydrauliki siłowej - charakterystyka pracy pompy zębatej
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak