Mechanika techniczna I

Technical mechanics I

2021L

Kod przedmiotu47S1O-MECHTEC1
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPojęcia podstawowe: rodzaje sił i wektorów, stopnie swobody, rodzaje więzów, aksjomaty statyki, rzut siły na dowolną oś i osie układu współrzędnych, wypadkowa sił równoległych, moment siły względem punktu i osi, para sił i jej moment. Zbieżny i dowolny układ sił oraz redukcja i warunki równowagi tych układów sił. Tarcie ślizgowe, toczne i cięgien. Metody rozwiązywania belek, ram i kratownic płaskich. Geometria mas: moment statyczny, środki ciężkości. ,ĆWICZENIA:Podstawowe operacje na wektorach. Stopnie swobody ich odbieranie, określanie reakcji w więzach. Redukcja zbieżnych i dowolnych układów sił. Wyznaczanie sił i reakcji w układach zbieżnych i dowolnych korzystając z warunki równowagi. Określanie sił tarcia i oporów toczenia. Obliczanie reakcji podporowych belek, ram i kratownic płaskich; wyznaczanie sił wewnętrznych w kratownicach. Wyznaczanie położenia środków ciężkości brył i powierzchni.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Misiak J., Mechanika ogólna, t. 1, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 1999 2) Misiak J., Zadania z mechaniki ogólnej, t. 1, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 1999
Literatura uzupełniająca
Uwagi