Seminarium dyplomowe

Diploma seminar

2024Z

Kod przedmiotu47S1O-MK-SEMDYP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Seminarium
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńOmówienie zasad tworzenia planów i zakresu projektów konstrukcyjnych Prezentowanie zakresu tematycznego poszczególnych prac dyplomowych na podstawie studium literatury. Referowanie własnych rozwiązań i ich analiza. Kształtowanie umiejętności prezentacji wyników i wystąpień plenarnych. Podsumowanie opracowań prac dyplomowych oraz przygotowanie dyplomantów do obrony (pomoc przy przygotowaniu prezentacji).
Opis wykładów-
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi