Optoelektronika

Optoelectronics

2023L

Kod przedmiotu47S1O-OELEK
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceElektrotechnika, Elektronika, Matematyka
Wymagania wstępnePodstawowe umiejętności z zakresu miernictwa elektrycznego i elektronicznego oraz znajomość matematyki na poziomie wymaganym do zrozumienia przedmiotu.
Opis ćwiczeńPodstawowe parametry przewodowej transmisji optycznej. Tłumienie włókna w transmisji światłowodowej. Dyspersja w transmisji światłowodowej. Kompensacja dyspersji chromatycznej. Modelowanie światłowodów. Czułość odbiorników optycznych. Sterowanie wyświetlaczy LED/LCD. Praktyczne zastosowania układów programowalnych w optoelektronice.
Opis wykładówFotorezystory. Fotoogniwa. Diody elektroluminescencyjne. Żarówki. Fotodiody. Fototranzystory. Fototyrystory. Transoptory. Pojęcia radiometryczne i fotometryczne. Prawa promieniowania. Budowa fotonadajników. Budowa fotoodbiorników, układy na fotodiodach, układy na fototranzystorach. Optyczne układy przełączające. Optyczne układy logiczne. Optyczne sterowanie układami cyfrowymi. Układy optyczne w technice napędu elektrycznego. Układy optyczne w wzmacniaczach . Separatory optyczne.
Cel kształceniaZdobycie podstaw wiedzy o działaniu i projektowaniu urządzeń i układów optoelektronicznych.
Literatura podstawowa1) M. Suchańska, J. Kęczkowska, Wybrane zagadnienia z optyki i optoelektroniki, Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej, 2005 2) B. Ziętek, Optoelektronika, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011 3) A. Gajek, Z. Juda, Czujniki, WKiŁ, 2009 4) J. Cieślak, Półprzewodnikowe elementy optoelektroniczne, MON, 1981 5) K.M. Booth, Optoelektronika, WKiŁ, 2001
Literatura uzupełniająca1) , 1) , , , , , 2) , 1) , , , , , 3) , 1) , , , , , 4) , 1) , , , , , 5) , 1) , , , , , 6) , 1) , , , , , 7) , 1) , , , , , 8) , 1) , , , , , 9) , 1) , , , , , 10) , 1) , , , , , 11) , 1) , , , , , 12) , 1) , , , , , 13) , 1) , , , , , 14) , 1) , , , , , 15) , 1) , , , , , 16) , 1) , , , , ,
Uwagi