Praca dyplomowa – projekt inżynierski

Diploma thesis - engineering project

2024Z

Kod przedmiotu47S1O-PDPI
Punkty ECTS 15
Typ zajęć Pracownia dyplomowa
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńZajęcia odbywają się w ramach konsultacji studenta z promotorem
Opis wykładówbrak wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Literatura dostosowana do tematyki projektu inzynierskiego, Zalezne od tematu, x, 2020
Literatura uzupełniająca
Uwagi