Podstawy metrologii

Fundamentals of metrology

2021L

Kod przedmiotu47S1O-PODMET
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładóweoria i filozofia pomiaru. Układy jednostek miar. Elementy metrologii prawnej. Stan statyczny i dynamiczny. Rachunek błędów. Struktura przyrządów pomiarowych. Cyfryzacja wielkości analogowych. Ocena poprawności pomiarów. Pomiary wielkości mechanicznych. Kontrola wymiarów elementów maszyn. Pomiary sygnałów i wielkości elektrycznych. Przetworniki wielkości nieelektrycznych na elektryczne.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Przeliczanie wartości wybranych wielkości wyrażanych za pomocą jednostek z różnych układów jednostek miar. Sprawdzanie suwmiarek, mikromierzy i czujników zegarowych. Wymiarowanie i pasowania części typu wałek i tuleja. Wymiarowanie kątów, stożków, gwintów i innych zarysów krzywoliniowych. Wykorzystanie przyrządów analogowych i cyfrowych do pomiarów w obwodach elektrycznych. Wykorzystanie oscyloskopu do obserwacji przebiegów sygnałów elektrycznych i pomiarów napięć. Pomiar temperatury, siły, momentu siły i ciśnienia za pomocą przyrządów elektronicznych. Wyznaczanie czasu ustalania czujnika temperatury jako elementu inercyjnego. Pomiary prędkości obrotowej części maszyn – wpływ pozycjonowania czujnika magnetoindukcyjnego względem impulsatora na wartość pomiaru. Wyznaczenie charakterystyki przetwornika analogowo-cyfrowego. Legalizacja przyrządów pomiarowych przez Obwodowy Urząd Miar.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi