Programowanie obiektowe i strukturalne

Object and structural programming

2023Z

Kod przedmiotu47S1O-POIS
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia komputerowe
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi