Projekt przejściowy II

Interim Project II

2023L

Kod przedmiotu47S1O-PPII
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia projektowe
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńPROJEKTOWE:ĆWICZENIA:Realizacja projektu z problematyki automatyki i autonomiczności maszyn, w tym pojazdów samochodowych. Budowa układów sterujących urządzeń automatycznych. Dobór elementów i materiałów do maszyn sterowanych automatycznie i ich układów sterujących. Identyfikacja elementów maszyn jako członów dynamicznych i ich charakterystyki. Wykonanie projektu układu sterującego z wykorzystaniem mikrokontrolerów
Opis wykładówIA PROJEKTOWE:ĆWICZENIA:Realizacja projektu z problematyki automatyki i autonomiczności maszyn, w tym pojazdów samochodowych. Budowa układów sterujących urządzeń automatycznych. Dobór elementów i materiałów do maszyn sterowanych automatycznie i ich układów sterujących. Identyfikacja elementów maszyn jako członów dynamicznych i ich charakterystyki. Wykonanie projektu układu sterującego z wykorzystaniem mikrokontrolerów.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi