Robotyka

Robotics

2023Z

Kod przedmiotu47S1O-ROB
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówSemantyka robotyki. Podstawowe określenia i definicje. Stan prawny, intuicja i świadomość społeczna. Historia robotyki Historia maszyn i sterowania. Prawa robotyki i uregulowania prawne. Funkcjonalność robotów.Zastosowania robotów do wykonywania funkcji charakterystycznych dla organizmów żywych oraz zadań technicznych. Roboty przemysłowe. Podstawowe konfiguracje. Zapoznanie z zagadnieniami prostego i odwrotnego zadania kinematyki manipulatora robotowego. Sterowanie robotów. Techniki sterowania robotów.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:ĆWICZENIA:Wprowadzenie, budowa i zasady działania robotów przemysłowych. Wstęp do programowania robotów. Zapoznanie z podstawowymi rozkazami. Języki programowania robotów. Analiza toru ruchu przy użyciu różnych rozkazów. Ruch z interpolacją złączową, liniową, kołową. Wyznaczanie trajektorii ruchu. Programowanie robota z panela operatorskiego. Składnia i rozkazy MELFA BASIC IV. Programowanie robota za pomocą programu symulującego pracę i wizualizującego efekty zaprogramowanego zadania. Wyznaczanie punktów w programie. Paletyzacja. Wywołanie podprogramu ( z napisanego wcześniej własnego programu).
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) o, o, o, o
Literatura uzupełniająca
Uwagi