Repetytorium z matematyki

Recapitulatory Lecture in Mathematics

2021Z

Kod przedmiotu47S1O-RPM
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówiczby całkowite, wymierne, rzeczywiste. Funkcje elementarne: trygonometryczne, potęgowa, wykładnicza, logarytm. Rozwiązywanie równań kwadratowych i wielomianowych. Ciąg arytmetyczny i geometryczny. Dwumian Newtona. Elementy kombinatoryki i teorii prawdopodobieństwa.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi