Systemy komputerowego wspomagania CAD/CAE

Computer aided systems cad/cae

2022Z

Kod przedmiotu47S1O-SKWCC
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówStruktura pojęć: CAD, CAM, CAE, CIM, CE, ETO; typowy przebieg procesu CAD; budowa systemów CAD; aspekty ekonomiczno-organizacyjne CAD, klasyfikacja i możliwości systemów CAD/CAE; zapis konstrukcji; komputerowy zapis konstrukcji; przegląd komputerowych technik projektowania; tendencje rozwojowe systemów CAD/CAE; projektowanie zespołów i części za pomocą nieparametrycznych i parametrycznych systemów CAD/CAE; wymiana danych pomiędzy systemami CAD/CAE.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:ĆWICZENIA:Narzędzia i techniki CAD: projektowanie detali i zespołów za pomocą parametrycznego systemu CAD/CAE 2D i 3D, wykonywanie dokumentacji konstrukcyjnej za pomocą systemu CAD; hierarchiczne modelowanie powierzchniowe i bryłowe; modelowanie swobodne; integracja systemów CAD/CAE; wymiana danych pomiędzy systemami CAD.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Jaskulski A., Laboratorium CAD 1, Bezpłatne materiały szkoleniowe, 2020 2) Jaskulski A., Laboratorium CAD 2, Bezpłatne materiały szkoleniowe, 2020 3) Jaskulski A., Komputerowe Wspomaganie Projektowania & Systemy Komputerowego Wspomagania CAD/CAE, Bezpłatne materiały szkoleniowe, 2020
Literatura uzupełniająca
Uwagi1. Warunkiem koniecznym dopuszczenia do kolokwiów jest nieprzekroczenie limitu nieobecności/ocen niedostatecznych z odrabianych ćwiczeń laboratoryjnych. Szczegółowe zasady zaliczania są publikowane na stronie: http://www.uwm.edu.pl/acs/cadaj/ 2. Do udziału w zajęciach i do ich zaliczenia niezbędny jest komputer z kamerą i mikrofonem, z dostępem do sieci Internet i z zainstalowanym następującym oprogramowaniem: Microsoft Teams (aplikacja klasyczna z udostępnianiem ekranu), AutoCAD, Autodesk Inventor Professional.