Sieci komunikacyjne w mechatronice

Communication networks in mechatronics

2023L

Kod przedmiotu47S1O-SKWM
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi