Technika cyfrowa

Digital Engineering

2021L

Kod przedmiotu47S1O-TECHC
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów. Wprowadzenie do techniki cyfrowej 2. Kody liczbowe 3. Sposoby opisu układów cyfrowych 4. Algebra Boole'a 5. Układy serii TTL i CMOS 6. Synteza funkcji przełączającej 7. Minimalizacja form logicznych 8. Analiza czasowa układów kombinacyjnych 9. Kombinacyjne bloki funkcjonalne 10. Układy arytmetyczne 11. Podstawowe układy sekwencyjne 12. Formalizm Moore'a i Mealy'ego 13. Automaty synchroniczne i asynchroniczne 14. Tworzenie grafów przejść automatów 15. Kodowanie i minimalizacja liczby stanów automatu 16. Narzędzia komputerowego wspomagania projektowania,ĆWICZENIA:1. Podstawowe bramki logiczne 2. Tożsamości logiczne 3. Prawa de Morgana 4. Bramka XOR 5. Konwertery kodów 6. Projektowanie układu kombinacyjnego 7. Przerzutniki (flip-flop) 8. Liczniki 9. Rejestry przesuwające 10. Projektowanie układu sekwencyjnego
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi