Technologia informacyjna

Information technology

2021Z

Kod przedmiotu47S1O-TECHNINF
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia komputerowe
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówrchitektura bazowa komputera, ogólny model systemu operacyjnego i klasyfikacje systemów. Zarządzanie zasobami systemu (procesami, pamięcią, plikami, urządzeniami we/wy, pamięcią podręczną, pracą w sieci, systemem ochrony, interfejs użytkownika). Sieci komputerowe (modele warstw OSI i TCP/IP, protokoły międzysieciowe, zasady adresowania IP, protokoły transportowe, topologie sieci LAN, standardy i wyposażenie). Windows w sieci (instalowalne składniki sieci, protokoły sieciowe, zasady identyfikacji komputera w sieci, konfiguracja komputera do pracy w sieci, użytkownicy i grupy, zasady zabezpieczeń, prawa dostępu i uprawnienia do plików i katalogów). Techniki i języki programowania (od kodu źródłowego do wykonania programu, elementy języka programowania, generacje, podziały i przeznaczenie języków).,ĆWICZENIA KOMPUTEROWE:Systemy liczbowe w informatyce, kodowanie liczb całkowitych i rzeczywistych. Podstawowe operacje arytmetyczne w naturalnym kodzie binarnym (NKB), kodzie heksadecymalnym, kodzie U2. Podstawy obsługi systemu operacyjnego z graficznym interfejsem użytkownika. Oprogramowanie narzędziowe - archiwizacja danych. Oprogramowanie użytkowe: praca z edytorem tekstów, arkuszem kalkulacyjnym, tworzenie prezentacji multimedialnych. Podstawy programowania w wybranym języku.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak