Teoria sterowania

Control theory

2022L

Kod przedmiotu47S1O-TEOST
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającematematyka, elektrotechnika, elektronika, informatyka
Wymagania wstępneumiejętność różniczkowania i całkowania, znajomość podstaw obwodów elektrycznych, obsługa komputera
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPodstawowe informacje z teorii sterowania: obiekt sterowania, strategie sterowania, klasyfikacja układów sterowania. Przekształcenie Laplaca. Metody opisu stosowane do obiektów sterowania: równanie różniczkowe, transmitancja operatorowa, równania stanu. Charakterystyki czasowe układów dynamicznych: odpowiedzi skokowe i impulsowe. Transmitancja widmowa i charakterystyki częstotliwościowe. Podstawowe człony dynamiczne. Stabilność układów dynamicznych. Układy dyskretne metody opisu. Zastosowanie transformaty Z do rozwiązywania równań różnicowych. Transmitancja dyskretna.,ĆWICZENIA:Zastosowanie przekształcenia Laplace’a do rozwiązywania równań różniczkowych. Wyznaczanie odpowiedzi skokowej i impulsowej. Wyznaczanie charakterystyk częstotliwościowych. Badanie stabilności układów dynamicznych. Dyskretyzacja równań różniczkowych. Rozwiązywania równań różnicowych za pomocą transformaty Z. Wyznaczanie transmitancji dyskretnej. Badanie stabilności układów dyskretnych.
Cel kształceniaStudent po odbyciu zajęć powinien posiadać wiedzę na temat: metod modelowania i opisu jednowymiarowych dynamicznych układów liniowych ciągłych i dyskretnych., metody analizy przy pomocy Transformaty Laplace'a i Z,
Literatura podstawowa1) T. Kaczorek, A.Dzieliński, W. Dąbrowski, R. Łopatka, Podstawy teorii sterowania, t. 1, WNT, 2006, s. 497; 2) S Węgrzyn, Podstawy automatyki, t. 1, PWN, 1985, s. 508
Literatura uzupełniająca1) A. Dębowski, wyd. WNT, Automatyka , technika regulacji, 2017r., tom 1, 187s. 2) A. Dębowski, wyd. WNT, Automatyka, podstawy teorii, 2008r., tom 1, 222s. 3) W. Kwiatkowski, wyd. Belstudio, Wprowadzenie do automatyki, 2005r., tom 1, 216s. 4) A. Dębowski, wyd. WNT, Automatyka, napęd elektryczny,, 2007r., tom 1, 252s.
Uwagi