Mechatronika - studia drugiego stopnia - magisterskie stacjonarne

Wydział Nauk Technicznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

1,5-roczne (3 semestry)

Magister Inżynier kierunek Mechatronika

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmioty z modułu humanistyczno-społecznego
2
ZAL-O
Wykład
30
Technologie informacyjne w budowie maszyn
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
30
15
Teoria i technika eksperymentu
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
II - Podstawowe
Matematyka
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
15
30
Mechanika analityczna i drgania mechaniczne
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Metody numeryczne
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
15
15
Sieci neuronowe i sztuczna inteligencja
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Wytrzymałość materiałów
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
15
15
Zaawansowane bazy danych
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
15
15
III - Kierunkowe
Kogeneracja energii
2
ZAL-O
BRAK
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
8
8
Komputerowe wspomaganie projektowania
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Przedmiot do wyboru 1
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Teoria maszyn i mechanizmów
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
SUMA
29,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmioty z modułu humanistyczno-społecznego
2
ZAL-O
Wykład
30
Zarządzanie przedsiębiorstwem i biznes plan
1,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
15
15
II - Podstawowe
Podstawy telekomunikacji
1,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
III - Kierunkowe
Dynamika ukladów mechatronicznych
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Elektronika 2
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Projekt przejściowy
2,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia projektowe
15
15
Przedmiot do wyboru 2
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
15
Seminarium dyplomowe M-1
1
ZAL-O
Seminarium magisterskie
10
Systemy pomiarowe I analiza sygnałów
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
15
Współczesne materiały inżynierskie
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
VI - Praktyka
Praktyka
6
ZAL
Praktyki zawodowe
160
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Informacja patentowa
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,5

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Sterowanie manipulatorów i robotów
2,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Informatyczne środowisko naukowo-techniczne w mechatronice
3
EGZ
ZAL-O
BRAK
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia audytoryjne
15
15
15
Praca dyplomowa
20
ZAL-O
Pracownia dyplomowa
0
Przedmiot do wyboru 3
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Seminarium dyplomowe M-2
1
ZAL-O
Seminarium magisterskie
20
Układy komunikacyjne w mechatronice
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
SUMA
30,5