Mechatronika - studia drugiego stopnia - magisterskie stacjonarne

Wydział Nauk Technicznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

1,5-roczne (3 semestry)

Magister Inżynier kierunek Mechatronika

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Technologie informacyjne
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia komputerowe
30
15
Zarządzanie przedsiębiorstwem
2
ZAL-O
Wykład
15
II - Podstawowe
Matematyka
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
30
45
Mechanika analityczna i drgania mechaniczne
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Przedmiot do wyboru 1
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Systemy pomiarowe
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Wytrzymałość materiałów
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
30
15
III - Kierunkowe
Energoelektronika
1,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Komputerowe wspomaganie projektowania
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia komputerowe
15
15
Teoria maszyn i mechanizmów
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Współczesne materiały inżynierskie
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
30
Zarządzanie jakością
1,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
VI - Praktyka
Praktyka
0

Ćwiczenia
160
SUMA
24,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmioty z modułu humanistyczno-społecznego
2
ZAL-O
Wykład
30
Teoria i technika eksperymentu
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia komputerowe
15
30
II - Podstawowe
Podstawy telekomunikacji
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
III - Kierunkowe
Elektronika
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Modelowanie układów mechatronicznych
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia komputerowe
15
30
Projekt przejściowy
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia projektowe
15
15
Przedmiot do wyboru 2
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Układy sterowania w pojazdach i maszynach
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Zarządzanie systemami budynku inteligentnego
3
ZAL-O
ZAL
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Informacja patentowa
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
28,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Informatyczne środowisko naukowo-techniczne w mechatronice
2
EGZ
ZAL
Wykład
Ćwiczenia komputerowe
15
30
Metody optymalizacji układów mechatronicznych
1,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
15
15
Praca dyplomowa
20
ZAL-O
Pracownia magisterska
0
Przedmiot do wyboru 3
1,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Roboty mobilne
1,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
15
15
Systemy SCADA
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
SUMA
32,0