Mechatronika - studia drugiego stopnia - magisterskie stacjonarne

Wydział Nauk Technicznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

1,5-roczne (3 semestry)

Magister Inżynier kierunek Mechatronika

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Technologie informacyjne
2
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia komputerowe
Wykład
15
30
Zarządzanie przedsiębiorstwem
2
ZAL-O
Wykład
15
II - Podstawowe
Matematyka
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
45
30
Mechanika analityczna i drgania mechaniczne
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Przedmiot do wyboru 1
2
ZAL
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Systemy pomiarowe
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Wytrzymałość materiałów
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
30
III - Kierunkowe
Energoelektronika
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Komputerowe wspomaganie projektowania
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia komputerowe
Wykład
15
15
Teoria maszyn i mechanizmów
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Współczesne materiały inżynierskie
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
30
Zarządzanie jakością
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot w ramach modułu humanistyczno-społecznego
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Podstawy telekomunikacji
2
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
III - Kierunkowe
Elektronika
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Modelowanie układów mechatronicznych
3
ZAL
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Projekt przejściowy
3
ZAL-O
Ćwiczenia projektowe
30
Przedmiot do wyboru 2
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Teoria i technika eksperymentu
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia komputerowe
Wykład
30
15
Układy sterowania w pojazdach i maszynach
2
BRAK
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
15
Zarządzanie systemami budynku inteligentnego
3
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
Ochrona własności intelektualnej
0,25
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
28,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Informatyczne środowisko naukowo-techniczne w mechatronice
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia komputerowe
Wykład
30
15
Metody optymalizacji układów mechatronicznych
1,5
ZAL
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Praca dyplomowa
20
ZAL
Pracownia magisterska
0
Przedmiot do wyboru 3
1,5
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Robotyzacja
1,5
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Seminarium dyplomowe
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Systemy SCADA
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
SUMA
32,0