Kierunek lekarski - studia jednolite magisterskie stacjonarne

Wydział Lekarski

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

6 - letnie (12 semestrów)

Lekarz kierunek Lekarski

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent ma prawo do: ubiegania się o tymczasowe prawo wykonywania zawodu lekarza. Absolwent po odbyciu obowiązującego stażu podyplomowego oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku lekarskiego egzaminu końcowego (LEK) ma prawo do podjęcia pracy w zawodzie lekarza przewidzianego w przepisach danego państwa, ubiegania się o specjalizację zawodową zgodnie z przepisami danego państwa. Zadania zawodowe absolwenta mogą być realizowane we wszystkich placówkach służby zdrowia i na różnych stanowiskach. Absolwent może podjąć pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Język obcy I
1
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
II - Podstawowe
Anatomia 1/2
9
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
80
Biofizyka
4
EGZ
ZAL
ZAL
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
15
10
30
Biologia molekularna i genetyka
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
40
Histologia z cytofizjologią i embriologią 1/2
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
48
12
Historia medycyny
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Pierwsza pomoc przedlekarska w stanach nagłych
1
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
Seminarium
6
10
4
III - Kierunkowe
Zajęcia fakultatywne
1
Zintegrowane Nauczanie Interdyscyplinarne 1/4
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Zintegrowane Nauczanie Problemowe 1/5
1
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
2
8
VII - Inne
Technologie informacyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
31,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
1
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Ochrona własności intelektualnej
0,25
II - Podstawowe
Anatomia 2/2
9
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
80
Biochemia z elementami chemii 1/2
6
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
20
15
45
Biostatystyka
1
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
5
10
Elementy profesjonalizmu
1
ZAL
ZAL-O
Wykład
Seminarium
4
6
Etyka lekarska
1
ZAL-O
EGZ
Seminarium
Wykład
10
15
Histologia z cytofizjologią i embriologią 2/2
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
12
48
III - Kierunkowe
Lekarskie umiejętności zabiegowe i kliniczne 1/5
0,5
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Zajęcia fakultatywne
1
Zintegrowane Nauczanie Interdyscyplinarne 2/4
1
ZAL-O
Ćwiczenia
24
Zintegrowane Nauczanie Problemowe 2/5
0,5
ZAL-O
Ćwiczenia
10
VI - Praktyka
Praktyki wakacyjne 1/5
4
ZAL-O
Praktyki
120
SUMA
30,25

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
3
EGZ
Ćwiczenia
60
II - Podstawowe
Biochemia z elementami chemii 2/2
8
EGZ
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
20
15
55
Fizjologia 1/2
7
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
25
6
47
Higiena i epidemiologia
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Seminarium
20
20
Immunologia
5
EGZ
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
20
10
30
Podstawy dietetyki
1
ZAL
ZAL-O
Wykład
Seminarium
10
5
Psychologia lekarska
2
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
5
15
10
Socjologia medycyny
1
ZAL
ZAL-O
Wykład
Seminarium
10
5
III - Kierunkowe
Zajęcia fakultatywne
1
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Farmakologia z toksykologią 1/3
3
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
10
20
10
Fizjologia 2/2
7
EGZ
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
25
10
52
Mikrobiologia
4
EGZ
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
15
10
30
Parazytologia lekarska
1
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
6
18
Patologia 1/2
6
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
20
20
40
Zdrowie publiczne
1
ZAL
ZAL-O
Wykład
Seminarium
15
10
III - Kierunkowe
Lekarskie umiejętności zabiegowe i kliniczne 2/5
2
ZAL-O
Ćwiczenia
40
Propedeutyka stomatologii
1
ZAL
ZAL-O
Wykład
Seminarium
10
5
Zajęcia fakultatywne
1
VI - Praktyka
Praktyki wakacyjne 2/5
4
ZAL-O
Praktyki
120
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
30,25

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Diagnostyka laboratoryjna
3
EGZ
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
15
15
20
Farmakologia z toksykologią 2/3
4
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
10
30
20
Patofizjologia
5
EGZ
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
20
20
35
Patologia 2/2
9
EGZ
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
20
20
60
III - Kierunkowe
Choroby wewnętrzne 1/7
4
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
10
10
40
Lekarskie umiejętności zabiegowe i kliniczne 3/5
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Pediatria 1/6
2
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
15
10
20
Wielodyscyplinarne nauczanie modułowe 1/3
0,5
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Zajęcia fakultatywne
1
Zintegrowane Nauczanie Problemowe 3/5
0,5
ZAL-O
Ćwiczenia
15
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Farmakologia z toksykologią 3/3
9
EGZ
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
15
30
30
III - Kierunkowe
Chirurgia 1/5
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
35
Choroby wewnętrzne 2/7
4
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
10
10
50
Dermatologia z wenerologią
3
EGZ
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
15
10
35
Diagnostyka obrazowa 1/2
2
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
0
0
0
Medycyna nuklearna
1
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
5
10
Pediatria 2/6
2
ZAL
ZAL-O
Seminarium
Ćwiczenia
10
30
Praktyki wakacyjne 3/5
4
ZAL-O
Praktyki
120
Zajęcia fakultatywne
1
Zintegrowane Nauczanie Interdyscyplinarne 3/4
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Zintegrowane Nauczanie Problemowe 4/5
1
ZAL-O
Ćwiczenia
20
SUMA
30,0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Profesjonalizm
0,5
III - Kierunkowe
Chirurgia 2/5
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
30
Choroby wewnętrzne 3/7
3
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
10
14
30
Choroby zakaźne
5
EGZ
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
20
10
40
Diagnostyka obrazowa 2/2
4
EGZ
ZAL-O
Seminarium
Ćwiczenia
30
20
Neurologia
6
EGZ
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
20
20
50
Ortopedia z traumatologią
3
EGZ
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
Seminarium
10
30
10
Pediatria 3/6
3
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
10
10
30
Urologia
2
ZAL-O
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
Seminarium
5
20
10
Zintegrowane Nauczanie Interdyscyplinarne 4/4
1
ZAL-O
Ćwiczenia
12
SUMA
30,5

Semestr 8

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Genetyka kliniczna
2Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
15
15
10
Profesjonalizm
0,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Seminarium
4
6
III - Kierunkowe
Chirurgia 3/5
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
55
Choroby wewnętrzne 4/7
3
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
6
6
30
Geriatria
2
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
8
10
12
Lekarskie umiejętności zabiegowe i kliniczne 4/5
1
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Medycyna oparta na faktach - EBM
1
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Okulistyka
3
EGZ
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
15
5
40
Otorynolaryngologia
3
EGZ
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
10
10
40
Pediatria 4/6
3
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Seminarium
40
5
Rehabilitacja
2
EGZ
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
10
10
15
Wielodyscyplinarne nauczanie modułowe 2/3
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Zajęcia fakultatywne
1
Zintegrowane Nauczanie Problemowe 5/5
0,5
ZAL-O
Ćwiczenia
15
VI - Praktyka
Praktyki wakacyjne 4/5
4
ZAL-O
Praktyki
120
SUMA
30,0

Semestr 9

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Anestezjologia i intensywna terapia
4
EGZ
ZAL-O
ZAL
Wykład
Ćwiczenia
Seminarium
0
0
0
Chirurgia onkologiczna
2
EGZ
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
10
5
25
Choroby wewnętrzne 5/7
4
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
12
20
32
Ginekologia i położnictwo 1/3
4
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
45
10
15
Medycyna ratunkowa 1/2 * z elementami Medycyny katastrof
4
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
20
10
50
Medycyna rodzinna 1/2
4Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
20
20
20
Onkologia
4
EGZ
ZAL
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
10
10
45
Prawo medyczne i deontologia lekarska
1
ZAL-O
ZAL-O
ZAL-O
Seminarium
Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
10
5
5
Transplantologia
1
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
12
8
Wielodyscyplinarne nauczanie modułowe 3/3
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Zajęcia fakultatywne
1
SUMA
30,0

Semestr 10

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Chirurgia 4/5
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Seminarium
30
10
Farmakologia kliniczna
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Ginekologia i położnictwo 2/3
5
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
60
20
15
Lekarskie umiejętności zabiegowe i kliniczne 5/5
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Medycyna paliatywna
1
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Medycyna sądowa
3
EGZ
ZAL-O
ZAL-O
Seminarium
Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
20
13
12
Neurochirurgia
3
EGZ
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
10
10
25
Pediatria 5/6
5
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
10
15
50
Psychiatria 1/2
3
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
15
10
40
Zajęcia fakultatywne
1
VI - Praktyka
Praktyki wakacyjne 5/5
0
SUMA
26,0

Semestr 11

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Chirurgia 5/5
8
EGZ
Ćwiczenia
120
Choroby wewnętrzne 6/7
6
ZAL-O
Ćwiczenia
90
Ginekologia i położnictwo 3/3
4
EGZ
EGZ
Ćwiczenia
Seminarium
40
20
Pediatria 6/6
8
EGZ
ZAL
Ćwiczenia
Ćwiczenia praktyczne
40
80
Psychiatria 2/2
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Seminarium
40
20
SUMA
30,0

Semestr 12

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Choroby wewnętrzne 7/7
10
EGZ
Ćwiczenia
150
Medycyna ratunkowa 2/2
4
EGZ
Ćwiczenia
60
Medycyna rodzinna 2/2
4

Ćwiczenia
60
Wybrany przedmiot kliniczny
12
SUMA
30,0