Kierunek lekarski - studia jednolite magisterskie stacjonarne

Wydział Lekarski

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

6 - letnie (12 semestrów)

Lekarz kierunek Lekarski

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjecie na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Kryterium kwalifikacji stanowi miejsce uzyskane w konkursie (rankingu) sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym: biologia, chemia, fizyka i astronomia lub matematyka.
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
1
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Anatomia 1/2
8
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
80
Biofizyka
5
ZAL
ZAL
EGZ
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
30
10
15
Biologia molekularna i genetyka
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
40
10
Etyka lekarska
1
ZAL-O
EGZ
Seminarium
Wykład
10
15
Histologia z cytofizjologią i embriologią 1/2
5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
48
12
Historia medycyny
2
ZAL-O
EGZ
Seminarium
Wykład
15
15
Pierwsza pomoc przedlekarska w stanach nagłych
1
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
10
4
6
III - Kierunkowe
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
Zajęcia fakultatywne
1
Zintegrowane Nauczanie Interdyscyplinarne 1/4
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Zintegrowane Nauczanie Problemowe 1/5
1
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
2
8
VII - Inne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
31,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
1
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Anatomia 2/2
8
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
80
Chemia
0
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
10
Elementy profesjonalizmu
0,5
ZAL-O
ZAL
Seminarium
Wykład
6
4
Histologia z cytofizjologią i embriologią 2/2
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
48
12
III - Kierunkowe
Lekarskie umiejętności zabiegowe i kliniczne 1/5
1
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Zajęcia fakultatywne
1
Zintegrowane Nauczanie Interdyscyplinarne 2/4
1
ZAL-O
Ćwiczenia
24
Zintegrowane Nauczanie Problemowe 2/5
0,5
ZAL-O
Ćwiczenia
10
VI - Praktyka
Praktyki wakacyjne 1/5
4
ZAL-O
Praktyki
120
VII - Inne
Technologie informacyjne i biostatystyka
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
25
5
SUMA
24,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
3
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Fizjologia 1/2
8
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
47
6
25
Higiena i epidemiologia
2
ZAL-O
ZAL
Seminarium
Wykład
10
20
Immunologia
5
ZAL-O
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
30
10
20
Podstawy dietetyki
1
ZAL-O
ZAL
Seminarium
Wykład
5
10
Psychologia lekarska
2
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
10
15
5
Socjologia medycyny
1
ZAL-O
ZAL
Seminarium
Wykład
5
10
III - Kierunkowe
Zajęcia fakultatywne
1
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
23,25

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Farmakologia z toksykologią 1/3
3
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
10
20
10
Fizjologia 2/2
8
ZAL-O
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
52
10
25
Mikrobiologia
4
Parazytologia lekarska
1
Patologia 1/2
6
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
40
20
20
Zdrowie publiczne
1
ZAL-O
ZAL
Seminarium
Wykład
10
15
III - Kierunkowe
Lekarskie umiejętności zabiegowe i kliniczne 2/5
1
ZAL-O
Ćwiczenia
40
Propedeutyka stomatologii
1
Zajęcia fakultatywne
1
VI - Praktyka
Praktyki wakacyjne 2/5
4
ZAL-O
Praktyki
120
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Diagnostyka laboratoryjna
3
ZAL-O
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
20
15
15
Farmakologia z toksykologią 2/3
4
Patofizjologia
5
ZAL-O
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
20
27
28
Patologia 2/2
9
ZAL-O
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
60
20
20
III - Kierunkowe
Choroby wewnętrzne 1/8
4
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
40
10
10
Lekarskie umiejętności zabiegowe i kliniczne 3/5
1
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Pediatria 1/6
2
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
20
15
10
Zajęcia fakultatywne
1
Zintegrowane Nauczanie Problemowe 3/5
0,5
ZAL-O
Ćwiczenia
15
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Farmakologia z toksykologią 3/3
9
ZAL-O
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
30
30
15
III - Kierunkowe
Chirurgia 1/5
2
Choroby wewnętrzne 2/8
4
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
40
10
10
Dermatologia z wenerologią
3
ZAL-O
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
35
10
15
Diagnostyka obrazowa 1/2
2
Komunikacja medyczna 1/3
1
Medycyna nuklearna
0,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
5
10
Pediatria 2/6
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Seminarium
30
10
Praktyki wakacyjne 3/5
4
ZAL-O
Praktyki
120
Zajęcia fakultatywne
1
Zintegrowane Nauczanie Interdyscyplinarne 3/4
0,5
Zintegrowane Nauczanie Problemowe 4/5
1
ZAL-O
Ćwiczenia
20
SUMA
30,0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Chirurgia 2/5
3
Choroby wewnętrzne 3/8
3
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
25
3
4
Choroby zakaźne
5Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
40
10
20
Diagnostyka obrazowa 2/2
4
Neurologia
6
ZAL-O
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
50
20
20
Ortopedia z traumatologią
3
ZAL-O
ZAL-O
EGZ
Seminarium
Ćwiczenia
Wykład
10
30
10
Pediatria 3/6
3
ZAL-O
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
30
10
10
Urologia
2
Zintegrowane Nauczanie Interdyscyplinarne 4/4
1
ZAL-O
Ćwiczenia
12
SUMA
30,0

Semestr 8

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Genetyka kliniczna
2
Profesjonalizm
0,5
ZAL-O
ZAL
Seminarium
Wykład
6
4
III - Kierunkowe
Chirurgia 3/5
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
55
10
Choroby wewnętrzne 4/8
3
Geriatria
2Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
12
10
8
Komunikacja medyczna 2/3
0,5
Lekarskie umiejętności zabiegowe i kliniczne 4/5
1
Medycyna oparta na faktach - EBM
1
ZAL-O
Ćwiczenia
10
Okulistyka
3
ZAL-O
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
40
5
15
Otorynolaryngologia
3Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
40
10
10
Pediatria 4/6
3
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Seminarium
40
5
Rehabilitacja
2
ZAL-O
ZAL-O
EGZ
Seminarium
Ćwiczenia
Wykład
10
15
10
Wielodyscyplinarne nauczanie modułowe 2/2
1
Zajęcia fakultatywne
1
Zintegrowane Nauczanie Problemowe 5/5
0,5
VI - Praktyka
Praktyki wakacyjne 4/5
4
ZAL-O
Praktyki
120
SUMA
30,5

Semestr 9

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Anestezjologia i intensywna terapia
4
Chirurgia onkologiczna
2
Choroby wewnętrzne 5/8
4
Ginekologia i położnictwo 1/3
4Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
0
0
0
Komunikacja medyczna 3/3
0
Medycyna ratunkowa 1/2 * z elementami Medycyny katastrof
4
Medycyna rodzinna 1/2
4
Onkologia
4
Prawo medyczne i deontologia lekarska
1
ZAL-O
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia
Seminarium
5
5
10
Transplantologia
1
Zajęcia fakultatywne
1
SUMA
29,0

Semestr 10

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Chirurgia 4/5
2
Choroby wewnętrzne 6/8
2
Farmakologia kliniczna
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Ginekologia i położnictwo 2/3
5
Lekarskie umiejętności zabiegowe i kliniczne 5/5
1
Medycyna paliatywna
1
Medycyna sądowa
2
ZAL-O
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia
Seminarium
12
13
20
Neurochirurgia
3
ZAL-O
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
25
10
10
Pediatria 5/6
5
Psychiatria 1/2
3
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
40
10
15
Zajęcia fakultatywne
1
VI - Praktyka
Praktyki wakacyjne 5/5
0
ZAL-O
Praktyki
120
SUMA
27,0

Semestr 11

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Chirurgia 5/5
8
Choroby wewnętrzne 7/8
6
Ginekologia i położnictwo 3/3
4
Pediatria 6/6
8
Psychiatria 2/2
4
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Seminarium
40
20
SUMA
30,0

Semestr 12

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Choroby wewnętrzne 8/8
0
Medycyna ratunkowa 2/2
4
Medycyna rodzinna 2/2
4
Wybrany przedmiot kliniczny
12
SUMA
20,0