Język obcy III

2022Z

Kod przedmiotu37-00-60-III
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) McCarter Sam, Oxford English for Careers – Medicine 2, Oxford University Press, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi