Anestezjologia i intensywna terapia

Anesthesiology and Intensive Care

2025Z

Kod przedmiotu48SJ-AIIT
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Takkeun,Tero Ala-Kokko, Juha Perttila,Esko Ruokonen , Intensywna Terapia-Vademecum, Termedia Poznań , 2008 2) Zbigniew Rybicki , Intensywna terapia dorosłych - tom 1-2, Makmed Lublin, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi