Anatomia 2/2

Anatomy 2/2

2021L

Kod przedmiotu48SJ-ANATO2
Punkty ECTS 8
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńPodstawowe miana anatomiczne. Grzbiet i kończyna górna: kości ramienia, przedramienia i ręki, połączenia, zakres ruchów, mięśnie, przyczepy i funkcja, unerwienie i unaczynienie. Elementy topograficzne kończyny górnej i grzbietu. Klatka piersiowa: płuca i opłucna (budowa, unerwienie i unaczynienie), serce (budowa, czynność, zastawki serca, unerwienie i unaczynienie, krążenie płucne, obwodowe i płodowe). Podział i zawartość śródpiersia. Rozwój otrzewnej. Narządy jamy brzusznej i miednicy, położenie topografia, unerwienie i unaczynienie. Spływ chłonki z narządów i struktur klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy. Kończyna dolna: kości miednicy, uda, podudzia i stopy, połączenia, zakres ruchów, mięśnie, przyczepy i funkcja, unerwienie i unaczynienie. Elementy topograficzne kończyny dolnej. Anatomia kliniczna, radiologiczna i opisowa.,
Opis wykładównatomia topograficzna i kliniczna grzbietu i kończyny górnej. Nerw rdzeniowy i anatomia kliniczna splotu ramiennego. Kości i Stawy oraz mięśnie obręczy i części wolnej kończyny górnej. Elementy topograficzne kończyny górnej i grzbietu i ich znaczenie kliniczne. Serce - budowa, anatomia topograficzna i kliniczna. Krążenie krwi, tzw. krążenia płucne, systemowe i płodowe. Układ autonomiczny, budowa, podział i anatomia kliniczna. Anatomia topograficzna i kliniczna struktur śródpiersia. Rozwój otrzewnej. Anatomia topograficzna i kliniczna struktur jamy brzusznej i miednicy. Anatomia topograficzna i kliniczna kończyny dolnej
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bochenek A, Reicher M, "Anatomia człowieka.", PZWL, 2007 2) Gielecki J, Żurada A, Clinical Anatomy Bones Joints and Ligaments", Górnicki, 2006 3) Mc Minn, "Fotograficzny atlas anatomii człowieka", Elsevier, 2008 4) Schunke M, Schulte E, Schumacher, 1) Bochenek A, Reicher M, 2007r. "Anatomia człowieka.", wyd. PZWL , t.Tom I-V, 2) Gielecki J, Żurada A, 2006r., "Clinical Anatomy Bones Joints and Ligaments", wyd. Górnicki. Wyd. Medyczne, 3) Mc Minn, 2008r., "Fotograficzny atlas anatomii człowieka", wyd. Elsevier 4) Schunke M, Schulte E, Schumacher1) Bochenek A, Reicher M, 2007r. "Anatomia człowieka.", wyd. PZWL , t.Tom I-V, 2) Gielecki J, Żurada A, 2006r., "Clinical Anatomy Bones Joints and Ligaments", wyd. Górnicki. Wyd. Medyczne, 3) Mc Minn, 2008r., "Fotograficzny atlas anatomii człowieka", wyd. Elsevier 4) Schunke M, Schulte E, Schumacher, 1, 1
Literatura uzupełniająca
Uwagiprzedmiot sekwencyjny, bazowy