Chirurgia 1/5

Surgery 1/5

2023L

Kod przedmiotu48SJ-CH15
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Lawrence P. F (Rowiński W.- przekład), "Chirurgia", Elsevier, 1999 2) Noszczyk W., "Chirurgia Repetytorium", PZWL, 2009 3) Drews M., Marciniak R., Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne w chirurgii, UM Poznań, 2006 4) Drews M., Marciniak R., "Zakażenia chirurgiczne", UM Poznań, 2008 5) A. Debrand-Passard, G. Luc- Wunderle, Pielęgnirstwo operacyjne, Elsevier, 2009 6) O.J. Garden, A. Bradbury, J. Forsythe, R. Parks, Chirurgia, Edra Urban&Partner, 2015 7) C.M. Townsend Jr, R.D. Beauchamp, B.M. Evers, K.L. Mattox, Chirurgia Sabistona, t. 1-4, elsevier Urban&Partner, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi