Chirurgia 2/5

Surgery 2/5

2024Z

Kod przedmiotu48SJ-CH25
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Wojciech Noszczyk, "Chirurgia", t. 1i2, PZWL, 2009 2) Wojciech Noszczyk, Chirurgia Repetytorium, PZWL, 2012 3) Jan Fibak, "Chirurgia", PZWL, 2002 4) Stanisław Głuszek, "Chirurgia", Czelej, 2008 5) Jan Kulig i wsp., Ostry brzuch, PZWL, 2007 6) Andrzej Chilarski, Zarys zagadnień chirurgii wieku dziecięcego, Polskie Towarzystwo chirurgów Dziecięcych, 2009 7) Maciej Bagłaj, Piotr Kaliciński, Chirurgia dziecięca, PZWL, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi