Chirurgia 3/5

Surgery 3/5

2024L

Kod przedmiotu48SJ-CH35
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Noszczyk Wojciech, "Chirurgia", t. t.I i II, PZWL, 2009 2) Wojciech Noszczyk, "Chirurgia Repetytorium", PZWL, 2012 3) Jan Fibak, "Chirurgia", PZWL, 2002 4) Stanisław Głuszek, "Chirurgia", Czelej, 2008 5) Jan Kulig i wsp., "Ostry brzuch", PZWL, 2007 6) Bauchamp Daniel R., Townsend Courtney M., Evers B. Mark, Chirurgia Sabistona, Muzyczne Urban&Partner, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi