Chirurgia 4/5

Surgery 4/5

2025L

Kod przedmiotu48SJ-CH45
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) 1) Jacek Szmidt, Jarosław Kużdżał, Zbigniew Gruca, Paweł Lampe, Medycyna Praktyczna, Kraków, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi