Chirurgia 5/5

Surgery 5/5

2026Z

Kod przedmiotu48SJ-CH55
Punkty ECTS 8
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Jacek Szmidt, Jarosław Kużdżał, Zbigniew Gruca, Paweł Lampe, Medycyna Praktyczna, Kraków, 2010 2) Jacek Szmidt, Jarosław Kużdżał, Zbigniew Gruca, Paweł Lampe, Medycyna Praktyczna, Kraków, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi