Chirurgia onkologiczna

Oncologic surgery

2025Z

Kod przedmiotu48SJ-CHON
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Arkadiusz Jeziorski, Piotr Rutkowski , Kompendium chirurgii onkologicznej, Via Medica, 2014 2) Jacek Szmidt, Jarosław Kużdżał, Zbigniew Gruca, Paweł Lampe, Medycyna Praktyczna, Kraków., 2010 3) M. W. Mulholland, K. D. Lillemoe, G. M. Doherty, Greenfield's SurgeryScientific: Principles and Practice, 5th, 2011 4) Krzakowski M., Warzocha K. (red), Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych 2013 https://ptok.pl/dla_lekarzy/aktualne_zalecenia_i_standardy, Via Medica, 2103
Literatura uzupełniająca
Uwagi