Choroby wewnętrzne 2/8

Internal Medicine 2/8

2023L

Kod przedmiotu48SJ-CHW2
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzająceanatomia, fizjologia
Wymagania wstępnewiedza dotycząca fizjologii i anatomii człowieka
Opis ćwiczeń1. Zasady komunikacji z pacjentem. Zachowania werbalne i niewerbalne. Jak pozyskiwać zaufanie chorego. Warunki poprawnego zbierania wywiadu. Wywiad od rodziny. Schemat i zasady zbierania wywiadu lekarskiego. Wywiad w stanach szczególnych (zagrożenie życia, stany ograniczonej przytomności lub poczytalności). Kolejność, zadawanie pytań. Pytania intymne. Gromadzenie i notowanie uzyskanych danych. Wywiad z osobą młodą, dorosłym i pacjentem w wieku podeszłym. 2. Ćwiczenia scenek – student jako lekarz; prowadzący zajęcia jako pacjent. Badanie przedmiotowe. Zasady, kolejność, warunki. Ocena stanu ogólnego (pierwsze wrażenie, postawa ciała, stan świadomości, stan odżywienia, temperatura, stan nawodnienia). 3. Badanie głowy i szyi. Wywiad i badanie przedmiotowe w patologiach skóry, węzłów chłonnych, paznokci i błon śluzowych. 4. Wywiad i badanie przedmiotowe w patologiach układu sercowo-naczyniowego. Badanie serca. Badanie tętna, naczyń obwodowych. 5. Wywiad i badanie przedmiotowe w patologiach układu oddechowego. 6. Wywiad i badanie przedmiotowe w patologiach układu trawiennego. 7. Wywiad i badanie przedmiotowe w patologiach układu trawiennego i układu wydalania. 8. Wywiad i badanie przedmiotowe w patologiach układu ruchu. Podstawy badania neurologicznego i narządów zmysłów. 9. Wywiad i badanie przedmiotowe w patologiach układu wydzielania wewnętrznego. Wywiad i badanie przedmiotowe w patologiach układu krwiotwórczego. 10. Historia choroby – zaliczenie. Seminaria: 1. Jak porozumiewać się z Pacjentem i Jego rodziną. Tajemnica lekarska, uświadomiona zgoda, autonomia chorego. 2. Badanie przedmiotowe: oglądanie, opukiwanie, osłuchiwanie, badanie palpacyjne. Ocena stanu ogólnego. 3. Badanie podmiotowe i przedmiotowe głowy i szyi; zmiany skórne, śluzówek, paznokci i węzłów chłonnych. 4. Badanie podmiotowe i przedmiotowe klatki piersiowej. Część I (Badanie serca i naczyń) 5. Badanie podmiotowe i przedmiotowe klatki piersiowej. Część II (Układ oddechowy) 6. Badanie podmiotowe i przedmiotowe brzucha. Część I 7. Badanie podmiotowe i przedmiotowe brzucha. Część II. Badanie podmiotowe i przedmiotowe w chorobach układu wydalania. 8. Badanie podmiotowe i przedmiotowe układu ruchu. Podstawy badania neurologicznego. 9. Badanie podmiotowe i przedmiotowe w chorobach układu wydzielania wewnętrznego i układu krwiotwórczego. 10. Historia choroby. Dokumentacja medyczna.
Opis wykładów1. Zaburzenia świadomości. 2. Obrzęki i wodobrzusze. 3. Powiększenie wątroby, śledziony i węzłów chłonnych. 4. Ból - diagnostyka różnicowa. 5. Objawy i oznaki w ostrych stanach zagrożenia życia.
Cel kształceniaUmiejętność rozpoznawania objawów w chorobach wewnętrznych, umiejętność zbierania wywiadu lekarskiego, umiejętność badania fizykalnego
Literatura podstawowa1) Szczeklik A (Red.), Choroby wewnętrzne,, Medycyna Praktyczna, 2019 2) Siegenthaler W, Rozpoznanie różnicowe w medycynie wewnętrznej, Medipage, 2009 3) Dacre J, Kopelman P, Badanie kliniczne, PZWL, 2004 4) Doboszyńska A (Red.), Objawy chorób wewnętrznych, PZWL, 2013 5) wielu autorów, Podstawy badania klinicznego"pod redakcją P. Zaborowskiego , Medipage, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi