Choroby wewnętrzne 3/8

2024Z

Kod przedmiotu48SJ-CHW3
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzającefizjologia, patofizjologia, choroby wewnętrzne
Wymagania wstępneznajomość anatomii, fizjologii i patofizjologii człowieka, wiedza z zakresu chorób wewnętrznych
Opis ćwiczeńSeminaria: Przewlekła choroba nerek– część pierwsza (definicja, etiologia, patogeneza, metody rozpoznawania i monitorowania). Przewlekła choroba nerek – część druga (powikłania narządowe, postępowanie). ĆWICZENIA: Pacjent z przewlekłym kłębuszkowym zapaleniem nerek. Pacjent z zespołem nerczycowym i białkomoczem subnerczycowym. Pacjent z krwinkomoczem i krwiomoczem. Demonstracja biopsji nerki.
Opis wykładówWykłady: Zespół nerczycowy. Pierwotne kłębuszkowe choroby nerek. Nadciśnienie wtórne: miąższowo – nerkowe i naczyniowo – nerkowe.
Cel kształceniaEtiologia, patofizjologia, epidemiologia, rozpoznawanie i leczenie chorób nerek (zespół nerczycowy, PChN, ostre uszkodzenie nerek, pierwotne i wtórne kłębuszkowe choroby nerek)
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) red. G. Herold, wyd. Wyd. Lek PZW, Choroby wewnętrzne , tom
Uwagi-