Choroby wewnętrzne 4/8

Internal Medicine 4/8

2024L

Kod przedmiotu48SJ-CHW4
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Szczeklik A, Choroby wewnętrzne, Medycyna Praktyczna, 2019 2) Siegenthaler W, Rozpoznanie różnicowe w medycynie wewnętrznej, Medipage, 2009 3) Dacre J, Kopelman P, Badanie kliniczne, wyd. PZWL, 2004 4) Doboszyńska A (Red.), Objawy chorób wewnętrznych, wyd. PZWL, 2013 5) Zaborowski P.(Red.), Podstawy badania klinicznego, Medipage, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi