Choroby wewnętrzne 5/8

Internal Medicine 5/8

2025Z

Kod przedmiotu48SJ-CHW5
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi