Choroby wewnętrzne 6/8

Internal Medicine 6/8

2025L

Kod przedmiotu48SJ-CHW6
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi