Choroby wewnętrzne 7/8

Internal Medicine 7/8

2026Z

Kod przedmiotu48SJ-CHW7
Punkty ECTS 6
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi