Choroby wewnętrzne 8/8

Internal Medicine 8/8

2026L

Kod przedmiotu48SJ-CHW8
Punkty ECTS
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi