Choroby zakaźne

Infectious Diseases

2024Z

Kod przedmiotu48SJ-CHZAK
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzająceMikrobiologia, wirusologia, immunologia, choroby wewnętrzne
Wymagania wstępneZnajomość fizjologii i patofizjologii chorób o etiologii infekcyjnej
Opis ćwiczeńPraktyczne zastosowanie wiedzy uzyskanej na wykładach i seminariach w Poradni Chorób Zakaźnych oraz w Poradni Retrowirusowej i w Oddziale Chorób Zakaźnych.
Opis wykładów1. Legislacja chorób zakaźnych i choroby zawodowe o etiologii zakaźnej i inwazyjnej. 2.Choroby zakaźne w ciąży 3. Zakażenia HIV/ AIDS cz.I 4. Zapobieganie zakażeniom krwiopochodnym u personelu medycznego. 5. Gorączki nieznanego pochodzenia oraz gorączki powracających z tropików 6.Choroby odkleszczowe. 7. Wścieklizna, tężec,błonica i zatrucie jadem kiełbasianym w praktyce specjalisty chorób zakaźnych. 8. Wirusowe zapalenia wątroby - diagnostyka, klinika i leczenie. 9. Diagnostyka stanów żółtaczkowych, marskość i niewydolność wątroby. 10. Neuroinfekcje. SEMINARIA: 1. Zakaźne choroby przewodu pokarmowego/zatrucia pokarmowe, czerwonka bakteryjna, Campylobacter, Clostridium diffcile. 2. Inwazje pasożytnicze spotykane w Polsce. 3. Choroby wysypkowe i zakażenia skóry/róża, wąglik, zgorzel gazowa, różyca, angina z płonicą, ospa wietrzna i półpasiec, opryszczka, różyczka, ospa prawdziwa. 4. Posocznica 5. Gorączki nieznanego pochodzenia. 6. Infekcje układu nerwowego / zapalenia mózgu, wścieklizna, tężec, polio, z. Guillaine-Barre, jad kiełbasiany, choroby prionowe. 7. Zakażenia szpitalne. 8. Immunoprofilaktyka tężca i wścieklizny. 9. Standardy postępowania z pacjentem HIV +. 10. Medycyna podróży.
Cel kształceniaZdobycie umiejętności rozpoznawania, diagnozowania oraz leczenia chorób zakaźnych
Literatura podstawowa1) Zdzisław Dziubek, Zdzisław Dziubek, Choroby zakaźne i pasożytnicze, wydawnictwo PZWL., wydawnictwo PZWL, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi