Diagnostyka laboratoryjna

Laboratory Diagnostics

2023Z

Kod przedmiotu48SJ-DIAGLAB
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Dembinska-Kieć A., Naskalski J.W.,, Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej, wyd.III Urban&Partner, 2010 2) Kabata J., Kalinowski L., Szczepanska-Konkel M., Angielski S.,, Badania laboratoryjne w codziennej praktyce- wartości referencyjne i interpretacja, Makromedia, 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi