Diagnostyka obrazowa 1/2

Diagnostic Imaging 1/2

2023L

Kod przedmiotu48SJ-DIAGO12
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bogdan Pruszyński, "Radiologia - diagnostyka obrazowa, Rtg, TK, USG, MR i medycyna nuklearna", , t. 1, PZWL, 2014 2) Torsten B. Moeller Emil Reif red. wyd. pol. Bogdan Ciszek., Kieszonkowy atlas anatomii radiologicznej w przekrojach tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego tom I-III (komplet), t. I-III, Medipage, 2007 3) William Herring. red., Podręcznik radiologii, t. wyd.4, Edra Urban & Partner, 2020 4) Hofer M, Abanadoz N, Kamper Lars, Rattunde H, Zentai Ch, Podstawy radiologii klatki piersiowej, Medipage, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi