Diagnostyka obrazowa 2/2

Diagnostic Imaging 2/2

2024Z

Kod przedmiotu48SJ-DIAGO22
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bogdan Pruszyński, Andrzej Cieszanowski, Diagnostyka obrazowa Rtg, TK, USG, MR, t. 1, PZWL, 2014 2) Torsten B. Moeller Emil Reif red. wyd. pol. Bogdan Ciszek, Kieszonkowy atlas anatomii radiologicznej w przekrojach tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego tom I-III (komplet), t. I-III, Medipage, 2007 3) William Herring. red. wyd. pol. Marek Sąsiadek, Podręcznik radiologii, t. wyd 4, Edra Urban & Partner, 2020 4) Hofer M, Abanadoz N, Kamper Lars, Rattunde H, Zentai Ch, Podstawy radiologii klatki piersiowej. , Medipage, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi