Farmakologia kliniczna

Clinical Pharmacology

2025L

Kod przedmiotu48SJ-FK
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceFarmakologia z toksykologią
Wymagania wstępneZnajomość zagadnień z kursu Farmakologii i Toksykologii z lat poprzednich
Opis ćwiczeń1. Farmakologia kliniczna – definicja, cel, zadania i znaczenie w praktyce klinicznej.Farmakoekonomika. Badania kliniczne 2. Działania niepożądane leków. Interakcje leków. Elementy farmakogenetyki 3. Zmiany działania leków uwarunkowane zaburzeniami kinetyki w stanach fatologicznych (farmakoterapia u pacjentów nefrologicznych). 4. Farmakoterapia u noworodków, niemowląt, dzieci i u osób w starszym wieku. Farmakoterapia w czasie ciąży, w czasie karmienia piersią. Wpływ leków na wyniki badań laboratoryjnych. 5. Leczenie nowotworów. Leki biologiczne. Leki stosowane w reumatologii. (scenariusze kliniczne), 6. Zasady farmakologicznego leczenia udaru mózgu. Leczenie podstawowych chorób psychicznych. Współczesna farmakoterapia bólu. Terapia uzależnienia od leków Leczenie ostrych zatruć. (scenariusze kliniczne) 7. Farmakoterapia w endokrynologii, Farmakoterapia cukrzycy Lek. med. Smyk 8. Farmakoterapia zakażeń bakteryjnych i inwazji pasożytniczych. Farmakoterapia astmy i POCHP (scenariusze kliniczne) 9. Leki stosowane w gastroenterologii i hepatologii. ­ farmakoterapia objawów ze strony przewodu pokarmowego oraz choroby wrzodowej ­ leczenie ostrego o przewlekłego zakażenia WZW typ C i B (scenariusze kliniczne) 10. Farmakoterapia schorzeń w praktyce Lekarza Kardiologa (scenariusze kliniczne); ­ choroba niedokrwienna serca, ­ zaburzenia rytmu serca, ­ ostra i przewlekła niewydolność serca 11. Farmakoterapia głównych schorzeń praktyce Lekarza Rodzinnego. (scenariusze kliniczne)
Opis wykładów-
Cel kształceniaGłównym celem kursu Farmakologii klinicznej jest przenieść wiedzę teoretyczną z kursu Farmakologii i Toksykologii na wiedze praktyczną. Istota kursu jest by studenci zrozumieli aspekty leczenia farmakologicznego pod względem skuteczności i bezpieczeństwa działania. Scenariusze kliniczne będące ważnym elementem kursu, pozwolą zdobyć praktyczne umiejętności związane z farmakoterapią. Po ukończeniu kursu student powinien być zaznajomiony z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami z farmakodynamiki, farmakokinetyki i farmakoekonomiki. Student zdobędzie wiedzę dotyczącą mechanizmu działania podstawowych leków, efektów klinicznych, ich losów w organizmie człowieka, jak również wskazania i przeciwwskazania, efekty uboczne, interakcje i zasady dawkowania. Po zakończeniu kursu student będzie posiadał wiedzę z zakresu farmakoterapii układu krążenia, nerwowego, pokarmowego, również choroby skóry, układu hormonalnego i narządów zmysłów.
Literatura podstawowa1) Bertram G. Katzung, "Farmakologia ogólna i kliniczna", t. 1,2, McGraw-Hill Medical., 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi