Farmakologia z toksykologią 2/3

Pharmacology with Toxicology 2/3

2023Z

Kod przedmiotu48SJ-FzT23
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Rang H.P., Dale M.M., Ritter J.M., Flower R., Mirowska-Guzel D., Członkowski A., , Farmakologia Rang i Dale , t. 2, Elsevier, 2015 2) Katzung B.G., Trevor A.J.,, Basic&Clinical Pharmacology, McGrawHill Education, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi