Ginekologia i położnictwo 1/3

Gynecology and Obstetrics 1/3

2025Z

Kod przedmiotu48SJ-GIP13
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzająceAnatomia, Fizjologia, Embriologia
Wymagania wstępneZakres wiadomości, umiejętności i kompetencji związanych z anatomią i fizjologią człowieka
Opis ćwiczeń Badanie ginekologiczne i położnicze; Wybrane Choroby nienowotworowe i nowotworowe narządu rodnego - symptomatologia, diagnostyka, leczenie; Ciąża, poród i połóg - fizjologia i patologia. Seminaria: 1. Anatomia położnicza. Poród prawidłowy. Połóg i laktacja; 2. Endokrynologia ciąży. Testy ciążowe. Testy prenatalne. Metody oznaczania hormonów; 3. Ciąża o przebiegu prawidłowym. Diagnostyka rozwoju i stanu płodu; 4. Krwotoki w II-gim i III-cim trymestrze; 5. Choroby współistniejące z ciążą. Choroby sercowo-naczyniowe. Choroby układu krwiotwórczego. Choroby układu oddechowego; 6. Nadciśnienie indukowane ciążą. Cukrzyca ciążowa. Konflikt serologiczny; 7. Poród nieprawidłowy. Operacje położnicze. Zaburzenia czynności skurczowej macicy. Znieczulenie porodu; 8. Zakażenia w ciąży. HIV a ciąża. Diagnostyka i leczenie TORCH. 9. Choroba trofoblastyczna. 10. Poronienia i poronienia nawykowe. Ciąża pozamaciczna.
Opis wykładów1. Anatomia miednicy mniejszej u kobiet, budowa kanału rodnego; 2. Endokrynologia ciąży. Rozpoznanie ciąży; 3. Konflikt serologiczny; 4. Choroby współtowarzyszące ciąży; 5. Cukrzyca ciążowa; 6. Poród przedwczesny; 7. Poród fizjologiczny; 8. Poród patologiczny - symptomatologia 9. Poród operacyjny 10. Nadciśnienie tętnicze indukowane ciążą, preeklampsja, zespół HELLP 11. Krwotoki w ciąży oraz krwotok poporodowy 12. Choroba trofoblastyczna, zaśniad groniasty, zaśniad inwazyjny, rak kosmówki 13. Zakażenia w ciąży. TORCH 14. Poronienie. Poronienie nawykowe. 15. Ciąża pozamaciczna.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest nabycie umiejętności niezbędnych dla prowadzenia prawidłowej opieki profilaktyczno - leczniczej nad kobietą w poszczególnych okresach jej życia oraz zaznajomienie studenta ze skutecznymi metodami zapobiegania i leczenia chorób narządów płciowych kobiety.
Literatura podstawowa1) Prof. dr hab. Grzegorz H. Bręborowicz, Położnictwo i Ginekologia, PZWL, 2017 2) Prof. dr hab. Michał Troszyński , Ćwiczenia położnicze. Podręcznik dla studentów medycyny., PZWL, 1996 3) J. Dudenhausen, W. Pschyrembel, Położnictwo praktyczne i operacje położnicze., PZWL, 2013 4) -, Uroginekologia - algorytmy postępowania terapeutycznego, ECHO Kompendium, 2017
Literatura uzupełniająca1) Shubha Sagar Trivedi, , wyd. Jaypee Brother Medical Publishers, Management of High-Risk Pregnancy- A Practical Approach, 2015r., tom 2) Charles R.B. Beckmann, wyd. Lipincott, Wiliams&Wilkins,, Obstetrics and Gynecology 7th edition, 2015r., tom
Uwagi