Ginekologia i położnictwo 2/3

Gynecology and Obstetrics 2/3

2025L

Kod przedmiotu48SJ-GIP23
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Prof. dr hab. Grzegorz H. Bręborowicz, Położnictwo i Ginekologia, t. 1-2, PZWL, 2017 2) Prof. dr hab. Michał Troszyński, Ćwiczenia położnicze. Podręcznik dla studentów medycyny, PZWL, 1996 3) J. Dudenhausen, W. Pschyrembel, Położnictwo praktyczne i operacje położnicze, PZWL, 2013 4) Uroginekologia, Uroginekologia – algorytmy postępowania terapeutycznego, wyd. ECHO Kompendium, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi